زعفران یکی از ادویه های بسیار محبوب در سراسر جهان است که به آن لقب طلای سرخ را داده اند. زعفران به غذاها عطر و طعم خاصی می دهد که باعث لذیذ شدن غذاها می شود. یکی از نکات مهم …