ایران حدود 90 درصد از زعفران دنیا را تولید می‌کند؛ اما چرا در صادرات و عرضه زعفران در بازارهای جهانی موفق نیست؟ چرا ایران در میان صادر کنندگان بزرگ زعفران در دنیا شناخته شده نیست؟ مشکلات صادرات زعفران چه هستند …