زعفران یکی از ادویه های مهمی است که به واسطه خواص تغذیه ای بسیار زیاد از دیرباز در صنایع غذایی مورد توجه بوده است. یکی از مهم ترین ویژگی های زعفران طعم و رنگ خاصی است که دارد. زعفران به …