بازار صادرات زعفران ایران به سایر کشورهای دنیا بسیار پرسود است. اما اگر شما هم می‌خواهید به صادرکنندگان این طلای سرخ بپیوندید، باید با حقوق گمرکی صادرات آشنا شوید. برای صادرات زعفران هزینه های مختلفی باید پرداخت شوند که یکی …