اگر تولیدکننده یا تاجر زعفران هستید، آيا به جعبه بسته بندی زعفران خود اهمیت می دهید؟ آیا می دانید ظرف مخملی زعفران چه اثری بر فروش شما می گذارند؟ برای زعفران هدیه از چه نوع جعبه زعفران استفاده می کنید؟ …