بسته بندی هر محصولی تاثیر بسیار زیادی روی فروش آن خواهد داشت. هر قدر هم محصول با کیفیتی ارائه دهید اما بسته بندی آن بی کیفیت و بدون ویژگی های خاص باشد باز هم ممکن است یک قدم از رقیبتان …