ارتباط با صدف پک

دفتر فروش کارخانه

آدرس:  مشهد، انتهای بلوار شهید مفتح غربی، مفتح ۴۳ ، شماره ۴۰، شرکت صنایع پلاستیک صدف توس (صدف پک)

تلفن : ۳۲۵۹۶۳۰۰ - ۳۲۵۹۳۸۰۰- ۳۲۵۷۶۳۰۰ ۰۵۱

شماره واتس اپ: ۰۹۰۲۳۰۳۸۶۰۰

شعبه 1

آدرس: مشهد، میدان دَه دی، امام خمینی ۳۸(رازی شرقی)، شماره ۳۸، شعبه 1 صنایع پلاستیک صدف توس (صدف پک)

تلفن: ۰۵۱۳۸۱۱۸۰۸۱

شماره واتس اپ: ۰۹۳۳۵۷۵۶۶۳۱

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و سفارش در واتس‌اپ مشاوره و سفارش