زعفران گیاهی با خواص باورنکردنی، از دل طبیعت و محیط زیست ماست؛ گیاهی که رنگ و عطر و شادی را به خانهٔ میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا می برد؛ به همین خاطر است که تولیدکنندهٔ ظروف بسته بندی هم باید برای محصولی که تولید می کند و استاندارد ظروف زعفران خود ارزش قائل باشد؛ به همین خاطر است که شرکت صدف پک تلاش می کند با اجرای ایزو ۱۴۰۰۱ دوست محیط زیست باشد.

در این مقاله می خوانید:

  • ایزو ۱۴۰۰۱ و رابطه آن با محیط زیست
  • رعایت استاندارد ظروف زعفران در صدف پک
  • جمع بندی

ایزو ۱۴۰۰۱ و رابطه آن با محیط زیست

ایزو ۱۴۰۰۱ یا استاندارد ۱۴۰۰۱ بر رعایت الزامات زیست محیطی در شرکت تأکید دارد. این استاندارد طی سال های اخیر بسیار مورد توجه شرکت های تولیدی معتبر و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. چون بعضی فعالیت های صنعتی، تأثیرهای منفی بر طبیعت دارند و باعث مشکلات زیست محیطی می شوند.

استاندارد ۱۴۰۰۱ شامل الزاماتی برای مدیریت زیست محیطی شرکت هاست. شرکت ها و سازمان های معتبر می توانند با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات موجود دربارهٔ پیامدهای بارز زیست محیطی، اهداف و خط مشی خود را تدوین کنند.

کاربرد ایزو ۱۴۰۰۱ در شرکت، برای آن جنبه های زیست محیطی است که می توان کنترل کرد و بر آن ها تأثیر گذاشت. در واقع خود این استاندارد، بیانگر معیارهای عملکرد زیست محیطی مشخصی نیست. استاندارد ۱۴۰۰۱ برای سازمان هایی است که مایل به اعمال این موارد باشند:

  • اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت زیست محیطی،
  • اطمینان از انطباق با خط مشی زیست محیطی خود شرکت،
  • اثبات وجود این انطباق به دیگران،
  • درخواست گواهی یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط سازمانی دیگر،
  • و تعیین انطباق با این استاندارد و اظهار آن توسط خود شرکت.

ایزو ۱۴۰۰۱ محیط زیست را محیط پیرامونی می داند که سازمان در آن کار می کند؛ شامل هوا، آب، زمین، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها و همین طور روابط بین آن ها. البته محیط پیرامون ممکن است از داخل سازمان شروع شده و به سیستم محلی، منطقه ای و جهانی گسترش یابد.

شرکت هایی که گواهی نامهٔ ایزو ۱۴۰۰۱ را دریافت می کنند، در واقع به مشتری های خود این پیام را می دهند که در فرایند تولید، به محیط زیست توجه ویژه ای دارند. شرکت صدف پک هم با دریافت استاندارد ۱۴۰۰۱ نشان داده که برای طبیعت ارزش قائل است و به استاندارد ظروف زعفران اهمیت می دهد.

رعایت نکات زیست محیطی | شرکت صدف پک

رعایت استاندارد ظروف زعفران در صدف پک

رعایت استانداردهای بسته بندی یکی از مهم ترین جنبه های عرضهٔ مواد غذایی سالم در سرتاسر دنیاست. حفظ ارزش غذایی و مواد تشکیل دهندهٔ محصولات ارگانیک از جمله زعفران و خشکبار در فرایند تولید، بسته بندی، حمل و عرضه، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان، بسته بندی سالم در قالب رعایت استاندارد ظروف زعفران برای شرکت صدف پک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فرایند تولید ظروف بسته بندی و همین طور بسته بندی محصول نهایی، پیامدهای زیادی در حوزهٔ تولید و عرضهٔ مواد غذایی دارند. برای عرضهٔ محصولی با بالاترین کیفیت ممکن، باید تمرکز ویژه‌ای بر تولید ظروف و بسته بندی محصولات داشت.

هدف اصلی بسته بندی مواد غذایی، از جمله زعفران و خشکبار، حفظ فیزیکی آن ها و در عین حال حفظ آن ها از آسیب وارده بر اثر فشار، نور آفتاب و شرایط آب و هوایی است. به عبارت دیگر، هدف اصلی حفظ محصول خوراکی در برابر عوامل خارجی است.

صدف پک با کنترل های عملیاتی در مصرف آب، مصرف انرژی برق، انتشار آلاینده ها در هوا و خاک، انتشار صدای ناشی از دستگاه های تولیدی، و در نهایت کنترل های عملیاتی در دفع ضایعات تولیدی، تلاش می کند استاندارد های لازم برای حفظ محیط زیست را بر اساس ایزو ۱۴۰۰۱ اجرایی نماید.

صدف پک با رعایت جنبه های زیست محیطی در فعالیت ها، و فرایند تولید محصولات خود، حداقل تأثیر منفی ممکن را بر محیط زیست می گذارد. برای نمونه انتشار گاز CO حاصل از سوختن سوخت های فسیلی در خودرو‌های حمل بار در کارخانه، جنبه زیست محیطی بوده و پیامد آن آلودگی هواست. اما صدف پک با اجرا کردن استاندارد ۱۴۰۰۱ تغییری در محیط زیست ایجاد نمی‌کند.

در واقع مهم ترین گام در اجرای ایزو ۱۴۰۰۱ شناسایی جنبه های زیست محیطی است. رعایت جنبه های زیست محیطی در صنعت بسته بندی، با توجه به آلودگی بالقوهٔ آن، می تواند نقش مهمی در حفظ طبیعت ایفا نماید. صدف پک با اجرایی کردن ملزومات این استاندارد، تلاش کرده گام مهمی در این زمینه بردارد.

زعفران با استاندارد های بین المللی | شرکت صدف پک

جمع بندی

طی سال های اخیر ایزو ۱۴۰۰۱ خیلی مورد توجه شرکت های تولیدی قرار گرفته، چون بعضی فعالیت های صنعتی، تأثیرهای منفی بر طبیعت دارند و باعث مشکلات زیست محیطی می شوند. این استاندارد هم اگرچه خود بیانگر معیارهای عملکردی نیست، اما بر رعایت الزامات زیست محیطی در شرکت تأکید دارد.

رعایت استاندارد ظروف زعفران یکی از مهم ترین جنبه های عرضهٔ زعفران و خشکبار درجه یک است. حفظ ارزش غذایی این محصولات در فرایند تولید، بسته بندی و حمل از اهمیت زیادی برخوردار است. بسته بندی سالم در قالب رعایت استاندارد ظروف زعفران با اجرایی کردن ایزو ۱۴۰۰۱ نقطهٔ قوت صدف پک در بازارهای جهانی است.

شرکت صدف پک با کنترل مصرف آب، انرژی برق، انتشار آلاینده ها در هوا و خاک، انتشار صوت و رعایت استانداردهای دفع ضایعات تولیدی، تلاش می کند دوست خوبی برای طبیعت باشد و از شما هم دعوت می کند با استفاده از ظروف بسته بندی استاندارد زعفران، در این مسیر همراهش باشید.